ขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ