ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ณ กรุงบรัสเซลส์
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๙ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Cultural Centre ของ Woluwe-Saint-Pierre โดยมีนายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อุปทูตฯ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว และชุมชนไทยเข้าร่วมในพิธีประมาณ ๒๓๐ คน พิธีการได้ประกอบด้วย (๑) การสวดพระธรรมคาถาโดยพระสงฆ์ ๑๐ รูปจากวัดไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ และการถวายภัตตาหารเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (๒) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน ๔ เพลง โดยนักศึกษาไทยที่ศึกษาการดนตรีอยู่ในประเทศเบลเยียม การฉายคลิปวีดิทัศน์ พระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชิญผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” พร้อมกัน (๓) ประธาน หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และผู้แทนชุมชนไทยทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ตามด้วยการร่วมเจริญสมาธิเป็นเวลา ๙ นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ก่อนประธานได้กล่าวต่อชุมชนไทย เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประเทศไทย และประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ๗๐ ปี รวมถึงแจ้งเรื่องการอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ ตามประกาศประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี และปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันจบพิธี
  9 ธ.ค. 2559
 • การจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “แรงใจ—พระราชา” ๒๙ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในประเทศเนเธอร์แลนด์
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ต กรุงเทพฯ จัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “แรงใจ—พระราชา” โดยนำกลุ่มศิลปินชั้นนำของไทย ได้แก่ นายดินหิน รักษ์พงศ์อโศก นายจิตต์สิงห์ สมบุญ นายเกริกบุระ ยมนาค นายหงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ นายเริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี นายจารุต วงศ์คำจันทรา และ นายทวีชัย เจาวัฒนา มาจัดแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และกรุงอัมสเตอร์ดัม
  9 ธ.ค. 2559
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี และได้ดำเนินการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน ทั้งนี้ พิธีการทำบุญในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน ซึ่งรวมข้าราชการและครอบครัวชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงอิสลามาบัดและเมืองละฮอร์ เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำปากีสถานและภริยา และภริยาเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำปากีสถาน
  9 ธ.ค. 2559
 • พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย เมืองบาด ฮอมบวร์ก (Bad Homburg)
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางสถานสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มีพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย เมืองบาด ฮอมบวร์ก (Bad Homburg) เวลา ๑๗.๐๙ น.โดยมีนายตรีเทพ นพคุณ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยพร้อมครอบครัวเข้าร่วมงานประมาณกว่า ๕๐๐ คน โดยในพิธีฯ มีการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวบทกลอนถวายความอาลัย จุดเทียนและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  9 ธ.ค. 2559
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีฟังธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร
  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีฟังธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัวเข้าร่วมรับฟังประมาณ ๕๐ คน
  9 ธ.ค. 2559
 • กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มอบรายได้ International Charity Bazaar ครั้งที่ ๒๓ ในส่วนของไทยให้กับ Consular Club
  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่สมฤดี พู่พรอเนก ได้มอบรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารของผู้ประกอบการไทยจากงาน International Charity Bazaar ครั้งที่ ๒๓ ซึ่งจัดโดย Consular Club ที่ White Palace Convention Center นครโฮจิมินห์ ในวันที่ จำนวน ๕๐,๗๐๒,๐๐๐ ด่ง (ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท) ให้แก่ Consular Club โดยมีนาง Rita Julianti Anes ภริยา กสญ อินโดนีเซีย ซึ่งทำหน้าที่เหรัญญิกของ Consular Club เป็นผู้รับมอบ และมีนาย Jean Anes กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำนครโฮจิมินห์ เป็นสักขีพยาน โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบจัดกิจกรรมการกุศลสำหรับปี ๒๕๖๐ ในนครโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้เคียงในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสต่อไป
  9 ธ.ค. 2559
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ พิธีเจริญชัยมงคลโดยพระสงฆ์ไทย ๔ รูป รวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่ศูนย์โลหิต นครกว่างโจว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ และทีมประเทศไทย รวม ๖ หน่วยงาน และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยในมณฑลกวางตุ้งและไห่หนาน รวมผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ๔๐๐ คน
  9 ธ.ค. 2559
 • นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้เป็นผู้เเทนฝ่ายไทยใน การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เเละสถาบัน Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) ที่ FIDM โดยมีนาง Barbara Bundy ผู้อำนวยการ FIDM Museum & Galleries ร่วมลงนาม
  เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้เป็นผู้เเทนฝ่ายไทยในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เเละสถาบัน Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) ที่ FIDM โดยมีนาง Barbara Bundy ผู้อำนวยการ FIDM Museum & Galleries ร่วมลงนาม มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน ประกอบด้วยนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบชาวไทย ทีมประเทศไทย สื่อมวลชน ฯลฯ
  9 ธ.ค. 2559
 • คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ACP) เยือนเมืองลียง
  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ฯพณฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับเอกอัครราชทูต และผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงปารีสได้เดินทางไปเยี่ยมเมือง Lyon
  9 ธ.ค. 2559
 • กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันคนพิการสากล กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดงานเสวนาหัวข้อ ”อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยงานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๑ (Thailand Friendly Design Expo 2016)
  9 ธ.ค. 2559
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ร่วมกับชุมชนไทยในฟินแลนด์จัดกิจกรรม “รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” ณ สวนสาธารณะ Esplanadinpuistopark ใจกลางกรุงเฮลซิงกิ
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ร่วมกับชุมชนไทยในฟินแลนด์จัดกิจกรรม “รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” ณ สวนสาธารณะ Esplanadinpuistopark ใจกลางกรุงเฮลซิงกิ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ –10 °C และมีหิมะตก โดยอุปทูตฯ เป็นประธานในพิธีรวมพลังแห่งความภักดี นำชุมชนไทยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประกอบด้วยการจุดเทียนน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ
  แสดงความอาลัย รวมทั้งร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีนักดนตรีบรรเลงไวโอลินและแซกโซโฟนนา มีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑,๓๐๐ คน
  9 ธ.ค. 2559
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ร่วมกับวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ เมือง Nurmijärvi จัดพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ร่วมกับวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ เมือง Nurmijärvi จัดพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระสงฆ์ จำนวน ๔ รูป
  9 ธ.ค. 2559
 • วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์กบรรเลงเพลง ”Marsch Siamese” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์ก (Danish Royal Guards) ได้บรรเลงเพลง Marsch Siamese เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงพิธีสับเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่ลานพระราชวัง Amalienborg ในกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  9 ธ.ค. 2559
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมและภริยา กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมิลาน ตูริน และเจนัว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทยในอิตาลีและครอบครัว พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยและครอบครัวรวมจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเจ้าอาวาสและพระสงฆ์วัดญานสังวรเวโรนา จังหวัดเวโรนา เจ้าอาวาสวัดเทวราชเวนิส จังหวัดเทรวิโซ และพระสงฆ์วัดสันตจิตตาราม จังหวัดริเอติ ได้ประกอบพิธีและสวดนำ
  9 ธ.ค. 2559
 • พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซ่นบาค
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น นำโดย น.ส.ใจไทย อุปการนิติเกษตร อุปทูต ร่วมด้วย ดร. Thomas Burckhardt กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาเซิล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิส และครอบครัว จำนวนกว่า ๒๕๐ คน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซ่นบาค และหลังจากนั้น ได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชย์ โดยอุปทูตได้นำกล่าวถวายพระพร ชุมชนไทยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน และพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเพื่อถวายพระพรด้วย
  9 ธ.ค. 2559