ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • พิธีจุดเทียนถวายสักการะ และถวายอาลัย ซึ่งจัดโดยกลุ่มเยาวชนไทยรุ่นใหม่ร่วมกับชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก ณ Union Square Park
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมพิธีจุดเทียนถวายสักการะ และถวายอาลัย ซึ่งจัดโดยกลุ่มเยาวชนไทยรุ่นใหม่ร่วมกับชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก ณ Union Square Park นครนิวยอร์ก ๒ ช่วง คือ เวลา ๑๕:๐๐ น. มีการแปรอักษร และการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์โดยกลุ่มเยาวชน และหลังจากนั้น ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเวลา ๒๓:๓๐ น. เป็นพิธีจุดเทียนถวายอาลัยทั้ง ๒ ช่วงมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน
  21 ธ.ค. 2559
 • พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คุณะผู้แทนถาวรแห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก ระหว่างเวลา ๑๐:๓๐ – ๑๓:๓๐ น. โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธาน นายกอบศักดิ์ ชุติกุล อดีตเอกอัคราชทูต กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก ผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ และ คณะผู้แทนถาวรฯ รวมทั้งผู้แทนสมาคม องค์กรต่างๆ ของไทย สื่อมวลชนไทยและชุมชนไทยในนครนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีประมาณ ๓๕๐ คน
  21 ธ.ค. 2559
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจของศรีลังกา
  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบได้เข้าพบนาย Pujith Jayasundara ผู้บัญชาการตำรวจของศรีลังกา ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำความรู้จักและขอบคุณตำรวจศรีลังกาที่ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และอำนวยความสะดวกให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา เพื่อเป็นที่ระลึกของ
  21 ธ.ค. 2559
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว
  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น 10 ประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายเคนทะโร โสะโนะอุระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (H.E. Mr. Kentaro Sonoura, State Minister for Foreign Affairs of Japan) เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามโครงการ WA Project ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาเบะแห่งญี่ปุ่นได้ประกาศในการประชุมผู้นำอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรมสำคัญ คือ การจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศอาเซียน ที่เรียกว่า "Nihongo Partners Programme" และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งจากอาเซียนมาญี่ปุ่น และจากญี่ปุ่นไปอาเซียน โดยที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้จัดส่ง Nihongo Partners ไปยังอาเซียนแล้ว 548 คน และมีเป้าหมายที่จะจัดส่งไปทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ คนภายในปี ค.ศ. 2020 สำหรับการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชน การพัฒนาทักษะของวง Orchestra และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน
  20 ธ.ค. 2559
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สนับสนุนการกลับมาของการบินไทยในรัสเซีย
  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เข้าร่วมงานเปิดเคาท์เตอร์เช็คอินของการบินไทย ณ ท่าอากาศยาน Domodedovo กรุงมอสโก พร้อมกับ Mr. Bryan Manston ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บมจ. การบินไทย และ Mr. Igor Borisov ผู้อำนวยการสนามบิน Domodedovo
  20 ธ.ค. 2559
 • การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนที่เมืองTorshavn หมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands)
  เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดให้มีการบริการกงสุลสัญจรที่เมืองTorshavn หมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) ซึ่งมีชุมชนไทยพักอาศัยราว ๑๑๕ คน ในโอกาสนี้ มีผู้ให้ความสนใจมารับบริการ ทำหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับทราบข้อมูลความเป็นอยู่และกิจกรรมของ ชุมชนไทยในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทศกาลต่างๆ ในพื้นที่อย่างแข็งขันด้วยความสามัคคีด้วย
  21 ธ.ค. 2559
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
  เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยประกอบด้วย ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น ผู้ตัดสิน นางสาวแอนนิภา มูลธาร์ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทีมชาติไทย ๒ คนได้แก่ นางสาวดวงอักษร ใจดี และนายติณณภพ กันระวังชัย ได้เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 4th Qatar Cup 2016 ที่โรงแรม Intercontinental Doha The City ในโอกาสนี้ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยบางส่วนได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาไทย โดยนางสาวดวงอักษร ใจดี เข้าแข่งขันในรุ่น +๗๕ กิโลกรัม และนายติณณภพ กันระวังชัย เข้าแข่งขันในรุ่น ๑๐๕ กิโลกรัม หลังจบการแข่งขัน ผู้จัดได้เชิญให้เอกอัครราชทูตฯ ขึ้นมอบเหรียญทองแก่นักกีฬาจากประเทศอียิปต์ซึ่งชนะการแข่งขันยกน้ำหนักประเภทหญิงในรุ่น +๗๕ กิโลกรัม และแสดงความยินดีกับนางสาวดวงอักษรฯ ที่ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันในรุ่นเดียวกันบนเวทีการแข่งขันด้วย
  20 ธ.ค. 2559
 • อุปทูต ณ กรุงไคโร พร้อมด้วยเลขานุการตรี ได้เยี่ยมคารวะ H.E.Ahmed Geushey ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอียิปต์
  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชวดล นิปธานนนท์ อุปทูต ณ กรุงไคโร พร้อมด้วย น.ส.อัมพร งามพิทักษ์โชค เลขานุการตรี ได้เยี่ยมคารวะ H.E.Ahmed Geushey ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอียิปต์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการส่งเสริมความร่วมมือด้าน STEM Education (Science, Technology, Engineering and Mathematics Education) และการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ หรือ Technical Vocational Education and Training (TVET) ระหว่างไทยกับอียิปต์ โดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศให้แนบแน่นและก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งจะได้มีการจัดวางแนวทางการส่งเสริมดังกล่าวในรายละเอียดระหว่างกันต่อไป
  19 ธ.ค. 2559
 • กิจกรรมสอนศิลปะการประดิษฐ์ใบตอง
  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางนวรัตน์ สงค์แก้ว ภรรยา กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้ชวนคู่สมรส ของข้าราชการ และเชิญอาจารย์จากโรงเรียนใน จังหวัดนราธิวาสมาสอนศิลปะการประดิษฐ์ใบตองให้แก่ชาวมาเลย์ (ชาวมาเลเซียที่เป็นภูมิบุตร) ชาว มซ. เชื้อสายไทย (ชาวสยาม) และชาวไทยผู้อยู่อาศัยในรัฐกลันต้นและตรังกานู รวมทั้งสอนศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัวเป็นครั้งที่สองให้แก่ชาว มซ. เชื้อสายจีนด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ ๔๐ คน
  19 ธ.ค. 2559
 • นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบหารือกับนาย David Y. Ige ผู้ว่าการมลรัฐฮาวาย
  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบหารือกับนาย David Y. Ige ผู้ว่าการมลรัฐฮาวาย
  19 ธ.ค. 2559
 • รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวความเป็นมาในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านโพนไซ ณ สปป. ลาว
  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นผู้แทนกล่าวความเป็นมาในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านโพนไซ “โรงเรียนมิตรภาพลาว-ไทยแห่งที่ ๖” โดยมีนายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายไทย และ ศ.ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ประธานสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายลาว และนายสุกกะเสิม โพทิสาน เลขาธิการสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ กล่าวเปิดโครงการ ณ เมืองสามัคคีไซ แขวงอัดตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  19 ธ.ค. 2559
 • รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมร่วมสองสมาคม (สมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ) ณ สปป. ลาว
  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมร่วมสองสมาคม (สมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ) โดยมีนายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายไทย และ ศ. ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ประธานสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายลาว โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสองสมาคมในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การถวายผ้ากฐินพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ การทอดผ้าป่าสามัคคี การมอบอาคารเรียน กิจกรรมการจัดแข่งฟุตบอลมิตรภาพ การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน การจัดนิทรรศการการเทิดพระเกียรติและการเสวนาในหัวข้อ "เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นต้น อีกทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮองแอง แขวงอัดตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  19 ธ.ค. 2559
 • รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีมอบอาคารโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านหนองบง “โรงเรียนมิตรภาพลาว - ไทย แห่งที่ ๕” ณ เมืองละมาม แขวงเซกอง สปป. ลาว
  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีมอบอาคารโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านหนองบง “โรงเรียนมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ ๕” เมืองละมาม แขวงเซกอง โดยนายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายไทย และ ศ.ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ประธานสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายลาว และมี ท่านพอนเพด คีวละวง ประธานสภาประชาชนแขวงเซกอง ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นายบุนยัง ไซชะนะวง หัวหน้าองค์การจัดตั้งองค์การมหาชน เจ้าเมืองละมาม ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ และลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพได้ร่วมในพิธีด้วย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  19 ธ.ค. 2559
 • TICA ร่วมกับ KOICA ส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี เพื่อปฏิบัติงานสถานศึกษาต่าง ๆ ของไทย
  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับ Mr. Lee Kyung Soo, Country Director of Korea International Cooperation Agency (KOICA) ประจำประเทศไทย ในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี (Dream Volunteers) จำนวน ๑๐ ราย ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จำนวน ๓ ราย เพื่อปฏิบัติงานในสาขา Confectionery and Bakery วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำนวน ๒ ราย เพื่อปฏิบัติงานในสาขา Confectionery and Bakery วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จำนวน ๒ ราย เพื่อปฏิบัติงานในสาขา Beauty Treatment Education วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จำนวน ๓ ราย เพื่อปฏิบัติงานในสาขา Beauty Treatment Education จำนวน ๑ ราย และ สาขา Confectionery and Bakery จำนวน ๒ ราย โดยมี ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี เข้าร่วมด้วย
  ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
  16 ธ.ค. 2559
 • วันสัมฤทธิบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยา พร้อมด้วยกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมงานวันสัมฤทธิบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ ๖ และอาจารย์ ดร.ทรงศรี ฟอแรน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูทุกท่าน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีมีนักเรียนประมาณ ๘๐ คน ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอดกว่า ๒๐ ปี คือ Professor Ken Cruickshank คุณศักดิ์ชัย ศิลา คุณฉลาก โพธิ์ภักดิ์และภริยา คุณโยธิน คล้ายนาค และคุณมาร์โก้ มะลิวงศ์ ภายในงานมีการแสดงดนตรีของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน
  16 ธ.ค. 2559