ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

“ประมวลภาพการเปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย”

“ประมวลภาพการเปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย”
 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้จัดพิธีเปิด
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นประธานในพิธี 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล สถานีคลองเตย ชั้น Retail เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
เวลา 08.30 - 15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02 024 8896 และ 093 010 5247 หรือ Call Center 02 572 8442 
(24 ชม.) โดยจะให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเฉพาะประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทาง 
ทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) และจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (PSP) ภายใน 3 วันทำการ 
(กรุงเทพฯ และปริมลฑล)        
         สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  MRT คลองเตย จะช่วยให้ประชาชนที่พักอาศัยหรือทำงาน 
อยู่ในย่านใจกลางเมืองเข้าถึงการบริการหนังสือเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร
ที่หนาแน่นบนท้องถนน นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการเข้ารับบริการได้
โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ทาง www.passport.in.th หรือเว็บไซต์กรมการกงสุล 
( www.consular.go.th )                
ซึ่งสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ แต่ไม่เกิน 5 วันทำการ (กรณีการลงทะเบียนถูกยกเลิก 
จะไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกภายใน 30 วัน)
          อนึ่ง ในวันแรกของการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย 
มีประชาชนเข้ารับบริการขอทำหนังสือเดินทางทั้งแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน 
และแบบรับเล่มในวันทำการ รวมทั้งสิ้น 589 ราย