ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

นายมานพชัย วงศ์ภักดี ได้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Rise of Vietnam: The Promising Future of Asia จัดโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

            เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ นายมานพชัย วงศ์ภักดี ได้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน 
Rise of Vietnam: The Promising Future of Asia จัดโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) 
โดยมีนายชาติศิริ โสภณพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเป็นประธานในงานดังกล่าว
มีนักธุรกิจจากไทยและประเทศอาเซียนประมาณ ๘๐ คนเข้าร่วมงาน เอกอัครราชทูตฯ 
ได้กล่าวเชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามเพื่อผลประโยชน์ร่วมในระยะยาว 
ภาคเอกชนของไทยและเวียดนามเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญในเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างทั้งสองประเทศ และเชื่อมั่นว่า การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม
จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต