ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

พิธีมอบทุนการศึกษาแผนโคลัมโบ (ฉบับใหม่) ประจำปี ๒๕๖๐

         เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้แผนโคลัมโบ (ฉบับใหม่) ที่รัฐสภาออสเตรเลีย ซึ่งนางสาว Leah Emmanuel จาก University of Sydney และ นางสาว Cissy Shen จาก Macquarie University เป็นผู้ได้รับทุนให้ไปศึกษาที่ประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ โดยมีนาย Thomas Da Jose อดีตนักเรียนทุนแผนโคลัมโบ (ฉบับใหม่) ประจำปี ๒๕๕๙ ที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย
        แผนโคลัมโบ (ฉบับใหม่) เป็นโครงการของรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งเริ่มในปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในหมู่เยาวชนออสเตรเลีย โดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาออสเตรเลียระดับปริญญาตรีไปทำการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคฯ รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย