ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

         เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง โดยมีข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วย ชาวไทยในรัฐปีนังและรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐ คน 
         พิธีฯ เริ่มโดยกงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายความเคารพ จากนั้น มัคทายกกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทอดผ้าไตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
         อนึ่ง ก่อนเริ่มพิธีฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมพิธีทราบถึงเหตุการณ์สำคัญที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และขอให้ชุมชนชาวไทยที่ร่วมในพิธีฯ ร่วมกันกล่าวถวาย พระพรชัยมงคล “ทรงพระเจริญ”