ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

งานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ร้าน The House ซึ่งคุณบอย สุเจตน์ แสนคำ ได้จัดให้กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลีย โครงการ Australian Thai Youth Ambassador Program หรือ ATYAP

         วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ  รองกงสุลใหญ่ศศรักษ์ ศะศิวณิช และกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ร้าน The House ซึ่งคุณบอย สุเจตน์ แสนคำ ได้จัดให้กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลีย โครงการ Australian Thai Youth Ambassador Program หรือ ATYAP ซึ่งในปี ๒๕๖๐ เป็นการดำเนินโครงการปีที่ ๕ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากสถานกงสุลใหญ่ในการจัดหาที่พักและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และการท่องเที่ยวแห่ประเทศไทยที่สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลีย ทั้งนี้  ATYAP เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาไทย-ออสเตรเลีย เพื่อไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนประถมและมัธยมในต่างจังหวัดของไทย เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของออสเตรเลีย