ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

งานเฉลิมฉลองวันคริสตมาส ซึ่งจัดโดยคริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ไทยซิดนีย์ ณ เมืองแคบบรามัตตา

          วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญและภริยา  รองกงสุลใหญ่ศศรักษ์ ศะศิวณิช และกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันคริสตมาส ซึ่งจัดโดยคริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ไทยซิดนีย์ ณ เมืองแคบบรามัตตา โดยงานดังกล่าว มีการร้องเพลงอำนวยพรและการแสดงของชุมชนคริสเตียนการละเล่น และรับประทานอาหารร่วมกัน