ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

มูลนิธิ KTBF สมาคมไทย - บอสตัน และโรงพยาบาล Mount Auburn ร่วมจัดพิธีสวดอภิธรรม และพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาล Mount Auburn นครบอสตัน

           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิ KTBF สมาคมไทย - บอสตัน และโรงพยาบาล Mount Auburn  ร่วมจัดพิธีสวดอภิธรรม และพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาล Mount Auburn นครบอสตัน ในเวลา ๑๙:๐๐ - ๒๐:๐๐ น.ดังนี้
          เวลา ๑๙:๐๐ น. พิธีเริ่มจาก การกล่าวถวายอาลัยของบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ประธาน KTBF และฝ่ายสหรัฐฯ ได้แก่ นาย Nam  Pham ผู้บริหารของรัฐแมสซาซูเซ็ตส์ เป็นผู้อ่านสารถวายอาลัยของผู้ว่าการรัฐฯ   Ms. Jeanette  Clough ประธานกรรมการบริหาร (CEO และ President) ของโรงพยาบาล Mount Auburn นาย Joseph D. Brian ผู้แทนคณบดี School of Public Health มหาวิทยาลัยHarvard โดยมีกงสุลใหญ่ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก กงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ และรองกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน ชาวไทยและชาวต่างชาติ ประธานสมาคมไทย-บอสตัน ผู้แทนชุมชนไทย นักธุรกิจ นักศึกษาไทยในนครบอสตัน และประชาชนทั่วเข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๐๐ คน จากนั้น เวลา ๒๐:๐๐ น. ผู้ร่วมงานจาก โรงพยาบาล Mount Auburn ไปร่วมพิธีจุดเทียนถวายราชสักการะและถวายอาลัย ณ จตุรัสภูมิพล