ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

งานแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์: “Sound of the King” ณ Berklee Performance Center

          เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กลุ่มนักศึกษาไทยที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ Berklee Institute of Music ในนครบอสตัน ร่วมกับสมาคมไทย-บอสตัน ได้จัดงานแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์: “Sound of the King” ณ Berklee Performance Center โดยมี รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานเปิดงาน และ Chief of Staff ของ Breklee เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ประธานมูลนิธิ King of Thailand Birthplace (KTBF) กล่าวความเป็นมาเกี่ยวกับความสนพระทัยด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยมีผู้แสดงประกอบด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของ Berklee ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความสามารถ เป็นผู้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ โดยบรรเลงและขับร้องในแบบแจ๊ส จำนวน ๑๒ เพลง โดยศิษย์เก่าที่ร่วมแสดงหลายคนเป็นนักร้องอาชีพที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เช่น Myra  Molloy และ โอ่ง ณัฐชา ปัฐมพงศ์ เป็นต้น  มีผู้เข้าชมเป็นคนไทยและชาวต่างชาติทั้งจากในบอสตันและมลรัฐอื่นๆ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน