ข่าวอื่นๆ.

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

 

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นายปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พร้อมด้วยนางภารดี เทพรักษ์ (ภริยา)  ม.ร.ว.อดิศรเดช สุขสวัสดิ์ (อัครราชทูต) น.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง (ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร) นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ (ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษา/ อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา)และ นายชูลิต สถาวร ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์/ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ ทูลเกล้าถวายพระราชสาส์นตราตั้ง 

     เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ  ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 80 คน ประกอบด้วยคณะทูตานุทูตอาเซียนในสหราชอาณาจักร เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี เอกอัครราชทูตบังคลาเทศ และ อัครราชทูตญี่ปุ่น ตลอดจนบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ ของสหราชอาณาจักรรวมถึงผู้แทนชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร  โดยภายในงานนาย Charles Gray สมุหพระราชพิธีฯ (Marshal of the Diplomatic Corps) ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตฯ และเชิญชวนผู้มาร่วมงานดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวโดยสรุปถึงการเข้าเฝ้าฯ และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรและเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2