ข่าวเด่น

เลขาธิการสหประชาชาติพบหารือกับนายกรัฐมนตรี

          เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติได้เข้าพบเพื่อหารือกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน อาทิ ผลการประชุม G20 ที่เมืองหางโจว การประชุมสุดยอดอาเซียน สถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการดำเนินการขั้นต่อไปภายหลังการลงประชามติ ความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติ และการดำเนินการให้ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลใช้บังคับ เป็นต้น