ข่าวเด่น

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

          เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายภควันต สิงห พิศโนอี (H.E. Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายแสดงความพึงพอใจต่อพลวัตรความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศที่มีความแน่นแฟ้น และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี ๒๕๕๙ โดยเฉพาะการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่าง ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำคำเชิญของฝ่ายไทยให้นายกรัฐมนตรีอินเดียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD Summit) ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

          นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ในปี ๒๕๖๐ และเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งรถอินเดีย-เมียนมา-ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือที่สำคัญ