ข่าวเด่น

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายดีมีทรีออส เอ ทีโอฟีลักตู (H.E. Mr. Demetrios A. Theophylactou) เอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง โดยมีนายปณิธิ วสุรัตน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ไซปรัสประจำประเทศไทยร่วมหารือด้วย

          เอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดในไทยเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคมที่ผ่านมา และย้ำว่า ไซปรัสพร้อมสนับสนุนไทยในทุกด้าน ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายต่างเน้นย้ำที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย – ไซปรัสให้แน่นแฟ้นขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า/การลงทุน ซึ่งไซปรัสมีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว ด้านพลังงาน โดยมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไซปรัส (บริเวณทางใต้ของเกาะ) ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทน้ำมันต่างชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิสราเอล และเกาหลีใต้ จึงเห็นว่า ไทยกับไซปรัสก็สามารถร่วมมือกันในด้านนี้ได้

          นอกจากนี้ ไซปรัสยังเน้นย้ำถึงความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับไทยและอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงบทบาทของไทยในอาเซียน และการทำหน้าที่ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – อียู โดยระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – อียู (ASEAN-EU Ministerial Meeting หรือ AEMM) ครั้งที่ ๒๑ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้เชิญไซปรัสเข้าร่วมด้วย    

          ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไซปรัสเมื่อปี ๒๕๒๓ มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น มีคนไทยอาศัยอยู่ในไซปรัสประมาณ ๒๐๐ คน มีนักท่องเที่ยวชาวไซปรัสเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยประมาณ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ คนต่อปี