ข่าวเด่น

เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ (H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sánchez) เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีพลวัตอย่างต่อเนื่อง และมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการค้าการลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน วัฒนธรรม ความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานร่วมฝ่ายอาเซียนในการประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างอาเซียนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ ที่นครนิวยอร์กในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

          นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultations ไทย-เม็กซิโก ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วย