ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ InterEcon Newsletter เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทและกิจกรรม ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ