ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตราอาร์มสัญลักษณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อจัดสรรให้ สอท./สกญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ