ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๕ หน้า 8 จำนวน ๒ ชุด เพื่อจัดสรรให้ สอท. ณ กรุงธากา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ