ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมโครงการ พลังโปรแอคทีฟสู่ความสำเร็จ สำหรับบุคลากรของสำนักบริหารบุคคล ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง