ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการ พลังโปรแอคทีฟสู่ความสำเร็จ สำหรับบุคลากรของสำนักบริหารบุคคล ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง