ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ