ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 2 ภาพ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ไฟล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ