ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกรมการกงสุลโครงการเช่าพื้นที่อาคารศูนย์บริการลูกค้าหลักสี่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๒ เดือน

ไฟล์แนบ