ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาคารศรีอยุธยา อาคารกรมการกงสุล

ไฟล์แนบ