ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์ ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ