ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงสำนักงานภายในกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก และโครงการปรับปรุงพื้นที่ทำงานกรมสารนิเทศ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ