ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ