ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดแก้วเจียระไนตราครุฑ สำหรับ 30 ที่ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ