ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ให้แก่ สอท. ณ กรุงดิลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ