ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เกี่ยวข้อง (JCM APT EAS ARF) ระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ ของศูนย์ปฏิบัติ ASEAN Task Force กรมอาเซียน

ไฟล์แนบ