ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 4/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจฯ

ไฟล์แนบ