ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกระทรวงการต่างประทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่! ประกาศกระทรวงการต่างประทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง