ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศสำนักนโยบายและแผนที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ