ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยกฎหมาย ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานนิติการ

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยกฎหมาย ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานนิติการ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ประกาศ  ใบสมัคร