ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 14/2563 เรื่อง การเลื่อนการประกาศกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 14/2563

เรื่อง การเลื่อนการประกาศกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

จำนวน 1 อัตรา  (อัตราจ้าง 17,500 - 22,000 บาท)

 

ขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

โดยจะประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบในโอกาสต่อไป

ไฟล์แนบ