ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 2/2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ตำแหน่ง             พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 
  • อัตราค่าจ้าง         17,000.- บาท/เดือน

ประกาศ   ใบสมัคร