ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 11/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 11/2563

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะจัดสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ รายละเอียด ดังนี้

กำหนดส่งข้อสอบให้ผู้มีสิทธิ์ฯ : วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และกำหนดปิดรับคำตอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันเดียวกัน

     โดยหากไม่ส่งคำตอบภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ไฟล์แนบ