ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 คลิกที่นี่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง