ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน รายละเอียด ดังนี้
1. Director, Sectoral Development Directorate หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 พ.ค. 63 
2. Senior Officer Poverty Eradication & Gender Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 พ.ค. 63
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน www.asean.org/opportunities/vacancies-asec 
 

ไฟล์แนบ