ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ตำแหน่ง             พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 
  • อัตราค่าจ้าง         17,000.- บาท/เดือน

ประกาศ   ใบสมัคร