ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา (ด้านวิเคราะห์)