ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน รายละเอียด ดังนี้

   1. Senior Officer Labour & Civil Services Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ก.พ. 63 

   2. Senior Officer Trade in Goods หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ก.พ. 63

   3. Senior Officer Trade Facilitation Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 ก.พ. 63

   ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน www.asean.org/opportunities/vacancies-asec

 

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

10 ก.พ. 63