ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 3/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 3/2563

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

 

 

 ***** ขอให้มารายงานตัว *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

               พร้อมเอกสารประกอบการจัดจ้าง

ไฟล์แนบ