เปิดม่านความคิด : ลงทุนอะไรใน “ดานัง” เมืองท่าสำคัญของเวียดนาม เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : ลงทุนอะไรใน “ดานัง” เมืองท่าสำคัญของเวียดนาม

 

           “เวียดนาม” เป็น 1 ในจุดหมายลำดับต้น ๆ ของอาเซียนที่คนไทยและต่างชาติเลือกท่องเที่ยว ซึ่งนอกจาก กรุงฮานอย และ นครโฮจิมินห์ แล้ว เมืองที่ทั่วโลกรู้จักเวียดนามมากยิ่งขึ้น คือ “นครดานัง” ด้วยคอนเซปท์ Sea Sand Sun เมืองตากอากาศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรรอบด้าน โดยเฉพาะหลังปี 2540 เมื่อดานังแยกตัวจากจังหวัดกว๋างนาม และพัฒนาเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ยิ่งทำให้บรรยากาศการลงทุนทั้งในด้านอุตสาหกรรมและภาคบริการเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถดึงนักลงทุนยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน และชาติจากยุโรป เข้ามาร่วมธุรกิจกันอย่างคึกคัก

 

          จุดเด่นของ “นครดานัง” (Da Nang) เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุตสาหกรรมและบริการ เป็นเมืองที่มีบทบาททางเศรษฐกิจของเวียดนาม โดย 20 ปีที่ผ่านมา  GDP ของนครดานังเฉลี่ยอยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 77,781 ล้านบาท) ระหว่างปี 2540-2558 คิดเป็นการเติบโต 10.47% ต่อปี ขณะที่ปี 2559 มีรายได้ประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 84,852 ล้านบาท) สืบเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและภาคบริการที่สูงถึง 97% นอกจากนี้ ห้างร้านขนาดใหญ่ โรงแรมที่พักประเภทต่าง ๆ สถานบันเทิง ร้านอาหารทุกระดับ ยังมีแนวโน้มโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกย่านของนครดานัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

 

          ชื่อเสียงของนครดานังที่มีชายฝั่งสวยงามประกอบกับทำเลที่ตั้ง ทำให้ที่นี่ถูกวางให้เป็นเมืองท่าสำคัญในการขนถ่ายสินค้าออกสู่ทะเลจีนใต้ตามนโยบาย เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ผลักดันเป็นประตูการค้า (Transshipment Hub) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของเวียดนามตอนกลางภายในปี 2563 ซึ่งขณะนี้ นครดานังกำลังเดินหน้าสร้างท่าเรือ Lien Chieu เพื่อเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า และปรับท่าเรือสินค้า Tien Sa ให้เป็นท่าเรือรองรับเรือสำราญจากต่างประเทศ เพื่อเสริมมิติตลาดท่องเที่ยวให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

 

          ล่าสุดหลายฝ่ายคาดหวังกับความสำเร็จในฐานะเจ้าภาพ “การประชุม APEC 2017” ของเวียดนาม ที่จะมีขึ้นช่วงพฤศจิกายน 2560 โดย “นครดานัง” ถูกเลือกเป็นสถานที่จัดประชุมเพื่อต้อนรับผู้แทนชาติสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ แสดงความพร้อมระดับสากลและส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ที่สำคัญ “นครดานัง” ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม ให้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนจากต่างชาติ ด้วยการเพิ่มอำนาจบริหารงานของคณะกรรมการประชาชน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินท้องถิ่น รวมถึงสามารถรับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศแบบให้เปล่าได้โดยตรง รวมถึงอุตสาหกรรมไฮเทคและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเดินหน้าเร็วขึ้น

 

          ที่ผ่านมานักลงทุนเอกชนไทยลงทุนในนครดานังมีจำนวนพอสมควร แต่ไม่สูงนัก และกระจุกอยู่ในบางอุตสาหกรรม เช่น การแปรรูปอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเพราะต้นทุนค่าขนส่งและแรงงานต่ำกว่าเมืองอื่น อยู่ในอัตราที่นักลงทุนไทยสู้ไหวหรือคาดการณ์ได้ ขณะที่การลงทุนธุรกิจไทยใน “ภาคบริการ” ยังถือว่ามีน้อย จึงเป็นช่องทางโอกาสของเอกชนไทยที่มีประสบการณ์และศักยภาพด้านธุรกิจภาคบริการ ซึ่งนครดานังกำลังต้องการเพื่อให้สามารถรองรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากตัวเลขที่ขยับสูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ “อุตสาหกรรม MICE” ก็เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศของรัฐบาลเวียดนามด้วย

 

          ดังนั้น ปี 2560 จึงถือเป็นปีที่ “นครดานัง” จะได้รับความสนใจสูง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน และจะเกิดขึ้นในลักษณะพร้อม ๆ กันทุกด้าน จากแรงหนุนของรัฐบาลและนักลงทุนเอกชนที่มองเห็นโอกาสของเมืองไข่มุกแห่งเวียดนามกลางแห่งนี้ และคาดว่าการเติบโตที่สูงขึ้นจะทัดเทียม ใกล้เคียงกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ๆ หลายแห่งของเอเชียได้ในไม่ช้า

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่: http://globthailand.com/vietnam_0009/